Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Legge «Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2013» ved protokollen.

Forslaget ble vedtatt 11. juni 2014 13:57

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

Dokument 2 (2013–2014) – Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2013 – vedlegges protokollen.