Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Legge «Ombudsmannsnemnda for sivile vernepliktiges innberetning om virksomheten i tiden 1. januar 2010–31. desember 2013» ved protokollen.

Forslaget ble vedtatt 11. juni 2014 13:56

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

Dokument 6 (2013–2014) – Ombudsmannsnemnda for sivile vernepliktiges innberetning om virksomheten i tiden 1. januar 2010–31. desember 2013 – vedlegges protokollen.