Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Legge «Ombudsmannsnemnda for Forsvarets innberetning om virksomhet i tiden 1. januar–31. desember 2013» ved protokollen.

Forslaget ble vedtatt 11. juni 2014 13:56

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

Dokument 5 (2013–2014) – Ombudsmannsnemnda for Forsvarets innberetning om virksomhet i tiden 1. januar–31. desember 2013 – vedlegges protokollen.