Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Legge årsmelding til Stortinget fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) for 2013 ved protokollen.

Forslaget ble vedtatt 11. juni 2014 13:56

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

Dokument 7:3 (2013–2014) – årsmelding til Stortinget fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) for 2013 – vedlegges protokollen.