Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Legge om melding for året 2013 fra Sivilombudsmannen ved protokollen.

Forslaget ble vedtatt 11. juni 2014 13:57

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

Dokument 4 (2013–2014) – om melding for året 2013 fra Sivilombudsmannen – vedlegges protokollen.