Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Legge særskilt melding til Stortinget fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) om utvalgets undersøkelse av påstander om politisk overvåking og PSTs bruk av Christian Høibø som kilde ved protokollen.

Forslaget ble vedtatt 11. juni 2014 13:56

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

Dokument 7:2 (2013–2014) – særskilt melding til Stortinget fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) om utvalgets undersøkelse av påstander om politisk overvåking og PSTs bruk av Christian Høibø som kilde – vedlegges protokollen.