Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Legge om Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i konsesjonsbehandlingen av fornybar energi ved protokollen.

Forslaget ble vedtatt 11. juni 2014 13:57

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

Dokument 3:5 (2013–2014) – om Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i konsesjonsbehandlingen av fornybar energi – vedlegges protokollen.