Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

VI Forslag til endringer i § 110 første ledd – bifalles ikke.

Forslaget ble ikke vedtatt 13. mai 2014 19:37

stemte for

Råtekst fra Stortinget

VI

Forslag til endringer i § 110 første ledd – bifalles ikke.