Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Grunnlovsfeste retten til asyl

Forslaget ble ikke vedtatt 13. mai 2014 20:17

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d

stemte mot

I Dokument 12:14 (2011–2012) fremmet Trine Skei Grande og Hallgeir H. Langeland et forslag om å grunnlovsfeste retten til asyl.

Forslaget lyder:

«Dokument 12:14 (2011–2012) – grunnlovsforslag fra Trine Skei Grande og Hallgeir H. Langeland om rett til asyl – Alternativ 5 B – bifalles, slik at:

Ny § 106 tredje ledd skal lyde:

Enhver har rett til å søke asyl. De nærmere vilkår for innvilgelse av asyl fastsettes ved lov.

Alle har rett til å søkje asyl. Dei nærare vilkåra for å gje asyl blir fastsette i lov.»

Innstillingen i saken kan leses her.

Se råtekst