Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Innlemme kulturprogrammet Kreativt Europa i EØS avtalen

Forslaget ble vedtatt 6. mai 2014 18:00

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

enstemmig vedtatt

Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b

ikke til stede

Kreativt Europa skal støtte virksomhet og aktiviteter som representerer europeisk merverdi i kultursektoren. Det skal tas hensyn til lavproduksjonsland og små geografiske og/eller språklige regioner, for å sikre en mer likeverdig situasjon for kultursektoren i Europa.

Norsk deltakelse i Kreativt Europa vil gi norske aktører mulighet til å søke og konkurrere om utlyste midler til kultur- og audiovisuelle prosjekter, på lik linje med aktører i andre land som deltar i programmet.

Det positive utbyttet norske aktører har hatt gjennom de foregående programmene for kultur og audiovisuell sektor forventes videreført gjennom deltakelse i Kreativt Europa 2014–2020.

Norges nettobidrag til Kreativt Europa i 2014 vil beløpe seg til om lag 27 mill. kroner (3 224 547 euro). Lånegarantiordningen vil først tre i kraft i 2016.

I tillegg til programkontingenten kommer utgifter til drift av et nasjonalt kontakt- og informasjonskontor, Kreativt Europa-desken. Denne er organisatorisk tilknyttet Norsk kulturråd og Norsk filminstitutt. Europakommisjonen refunderer utgiftene til driften av desken med opp til 50 prosent. Utgiftene vil bli dekket over Kulturdepartementets budsjett, kap. 320 post 75 og kap. 334 post. 75. I programmet skal det innføres tiltak for å lette tilgangen til finansiering for bedrifter og organisasjoner innenfor området. At programmet representeres gjennom norske institusjoner vil kunne bidra til større bevissthet rundt europeiske støtte- og låneordninger blant relevante norske miljøer og aktører.

Hele instillingen fra EØS komiteen finner du her.

Se råtekst