Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Be regjeringen legge frem eventuelle endringer i leveringsplikten for torsk

Forslaget ble ikke vedtatt 6. mai 2014 18:00

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte for

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte mot

Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b

ikke til stede

I Dokument 8:27 S (2013–2014) ble det fremmet en rekke forslag knyttet til leveringsplikten for fartøy med torsketråltillatelse, blant dem:

«Stortinget ber regjeringen legge fram eventuelle endringer i leveringsplikten for fartøy med torsketråltillatelse for Stortinget til behandling.»

Innstillingen i saken kan leses her.

Se råtekst