Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Legge forslag om tollvern ved protokollen

Forslaget ble vedtatt 8. april 2014 13:33

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

enstemmig vedtatt

I Dokument 8:11 S (2013–2014) fremmes følgende forslag:

  1. Stortinget ber regjeringen følge opp Stortingets tollvedtak i gjeldende statsbudsjett, herunder tollomleggingen på enkelte varelinjer av ost, storfekjøtt og lam, som ble innført 1. januar 2013.
  2. Stortinget ber regjeringen legge dette til grunn for videre dialog med internasjonale organisasjoner.

Komiteen kommer imidlertid frem til at forslagene allerede er oppfylt.

Les innstillingen i saken her.

Se råtekst