Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Nedsette en komité som vurderer den samlede overvåkningen norske borgere utsettes for

Forslaget ble ikke vedtatt 8. april 2014 13:32

Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte mot

På bakgrunn av Dokument 8:9 S (2013–2014) mener forslagsstillerne at det bør nedsettes en særskilt komité som skal avgi innstilling til Stortinget om oppnevning av, og mandat for, en kommisjon som skal undersøke og vurdere den samlede overvåkningen som norske borgere er utsatt for.

Forslagsstillerne ønsker at komiteen kartlegger og vurderer overvåkningssituasjonen fra fem perspektiver:

  1. Den enkelte borgers situasjon, særlig forholdet til retten til privatliv.
  2. Overvåkningens innvirkning på ytringsfrihet, personvern og tillit i samfunnet.
  3. Fremmede staters overvåkning av norske borgere.
  4. Statlig, ikke-militær data- og informasjonssikkerhet.
  5. Næringslivets data- og informasjonssikkerhet, herunder vern mot industrispionasje.

Instillingen i saken kan du lese her.

Se råtekst