Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Vedta Kontroll- og konstitusjonskomiteens innstilling vedrørende CO2 fangst på Mongstad


Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte mot

Kontroll- og konstitusjonskomiteen har behandlet Riksrevisjonens undersøkelse av statens arbeid med CO2 håndtering og vedtok følgende innstilling:

"Stortinget finner den tidligere regjeringens arbeid med fullskala CO2-fangst og -lagring ved Mongstad-anlegget kritikkverdig."

Komiteens innstilling.

Se råtekst