Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Legge forslag om oppheving av foreldelsesfrist i incest-, voldtekt- og drapssaker ved protokollen


Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

enstemmig vedtatt

Representantforslaget fra stortingsrepresentantene Hans Olav Syversen, Olaug V. Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad, alle fra KrF, har som formål at fordelsesfristen på svært alvorlige straffesaker fjernes.

Representantene mener at svært alvorlige straffesaker som incest, voldtekt og drap medfører hensyn som bør veie tyngre enn argumenter for foreldelsesfristen.

Forslaget: "Stortinget ber regjeringen utarbeide og fremme forslag om oppheving av foreldelsesfrist i straffesaker vedrørende incest-, voldtekt- og drapssaker"

Hele representantforslaget kan leses her. Referatet fra behandling i Stortinget kan leses her.

Se råtekst