Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Innføre lobbyregister for dem som oppsøker Stortinget

Forslaget ble ikke vedtatt 25. mars 2014 13:29

Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d

stemte mot

På bakgrunn av Dokument 8:4 S (2013–2014) fremmes følgende forslag:

«Stortinget anmoder Stortingets presidentskap om å utarbeide forslag til en registreringsordning for dem som oppsøker Stortinget på vegne av seg selv eller andre for å påvirke Stortinget i saker som er til behandling.»

Innstillingen i saken kan leses her.

Se råtekst