Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Vedta nye regler for nemdbehandling av tvister mellom finansforetak og kunder

Forslaget ble vedtatt 20. mars 2014 15:49

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

enstemmig vedtatt

Forslaget foreslår å endre finansieringsvirksomhetsloven, verdipapirhandelloven og verdipapirfondloven for å gjennomføre nye regler om nemndbehandling av tvister mellom finansforetak og deres kunder.

Videre foreslås det endringer i eiendomsmeglingslovens regler om oppgjør av eiendomshandler. Det foreslås også endringer av reglene om taushetsplikt i finanstilsynsloven § 7, sentralbankloven § 12 og folketrygdfondloven § 6, samt endringer i verdipapirregisterloven som innebærer at det for forskningsformål blir åpnet opp for å gi innsyn i opplysninger i verdipapirregistre underlagt lovpålagt taushetsplikt.

KomitéInnstillingen kan leses her

Se råtekst