Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Sende forslag om endringer i introduksjonsloven tilbake til regjeringen

Forslaget ble vedtatt 18. mars 2014 14:19

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte mot

Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b

ikke til stede

Forslaget om endringer i introduksjonsloven (Prop. 204 L (2012–2013)) ble fremmet av regjeringen Stoltenberg II.

Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre ser at det er mange problemstillinger som reises i proposisjonen som er viktig å se på, men viser til at det pågår et arbeid med å utarbeide nye forslag som kan få betydning for saken.

På bakgrunn av dette bes det om at forslaget sendes tilbake til regjeringen.

Hele innstillingen i saken kan du lese her.

Se råtekst