Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Endre lover knyttet til gjeldsordning og gjeldsforhandlinger

Forslaget ble vedtatt 18. mars 2014 14:16

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

enstemmig vedtatt

Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b

ikke til stede

Endringene gjelder blant annet skyldners forsøk på å komme til en utenrettslig gjeldsordning på egen hånd (egenforsøket). Egenforsøk skal nå bare kreves i saker som egner seg for dette og hvor det ikke fremstår som usannsynlig at en utenrettslig ordning vil kunne komme i stand. Låneopptak i gjeldsforhandlingsperioden skal ikke lenger kreve samtykke fra samtlige kreditorer, men erstattes med samtykke fra namsmannen. Utenlandsboende med tilknytning til Norge kan i dag ikke søke om gjeldsforhandling. Loven er endret slik at søknad om gjeldsforhandling fra utlandet i noen tilfeller kan behandles av norsk namsmyndighet.

Les hele innstillingen her

Se råtekst