Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Legge Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner ved protokollen

Forslaget ble vedtatt 6. mars 2014 12:17

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

Dokument 3:1 (2013–2014) – om Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget – vedlegges protokollen.