Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Legge Riksrevisjonens rapport om budsjettåret 2012 ved protokollen

Forslaget ble vedtatt 6. mars 2014 12:16

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

Dokument 1 (2013–2014) – Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2012 – vedlegges protokollen.