Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Velge Aage Thor Falkanger som ny ombudsmann

Forslaget ble vedtatt 13. februar 2014 12:31

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

Til Stortingets ombudsmann for forvaltningen for tidsrommet 1. april 2014 til 31. desember 2017 velges Aage Thor Falkanger.