Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Fastsette lønn for Høyesteretts dommere

Forslaget ble vedtatt 13. februar 2014 12:31

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

Med virkning fra 1. oktober 2013 fastsettes lønnen for Høyesteretts dommere slik:

Høyesterettsjustitiarius

kr 1 875 083 per år

Høyesterettsdommer

kr 1 617 027 per år