Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Endre pasientskadeloven

Forslaget ble vedtatt 13. februar 2014 12:32

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

om endring i pasientskadeloven (institusjon under den kommunale helse- og omsorgstenesta):

I

I lov 15. juni 2001 nr. 53 om erstatning ved pasientskader mv. blir følgjande endring gjort:

§ 1 nytt tredje ledd skal lyde:

Kongen kan i forskrift bestemme hva som skal regnes som institusjon under den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

II

Lova gjeld frå den tid Kongen fastset.