Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Vedta endringar i statsbudsjettet 2013 under Nærings- og handelsdepartementet

Forslaget ble vedtatt 17. desember 2013 10:15

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

enstemmig vedtatt

Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b

ikke til stede

Råtekst fra Stortinget

I statsbudsjettet for 2013 blir det gjort følgjande endringar:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

2426

SIVA SF

90

Lån, overslagsløyving, vert auka med

120 000 000

frå kr 140 000 000 til kr 260 000 000

Inntekter

5613

Renter frå SIVA SF

80

Renter, vert redusert med

8 200 000

frå kr 29 600 000 til kr 21 400 000