Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Vedta endringer i statsbudsjettet 2013 under Justis- og beredskapsdepartementet

Forslaget ble vedtatt 17. desember 2013 10:15

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

enstemmig vedtatt

Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b

ikke til stede

Råtekst fra Stortinget

I statsbudsjettet for 2013 blir det gjort følgjande endringar:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

490

Utlendingsdirektoratet

1

Driftsutgifter, vert auka med

3 900 000

frå kr 809 382 000 til kr 813 282 000

21

Særskilde driftsutgifter, statlege mottak, vert redusert med

78 912 000

frå kr 1 748 627 000 til kr 1 669 715 000

22

Særskilde driftsutgifter, tolk og omsetting, vert redusert med

4 000 000

frå kr 56 015 000 til kr 52 015 000

60

Tilskot til vertskommunar for statlege mottak for asylsøkjarar og flyktningar, vert auka med

571 000

frå kr 258 623 000 til kr 259 194 000

70

Økonomiske ytingar til bebuarar i asylmottak, vert auka med

9 440 000

frå kr 508 800 000 til kr 518 240 000

72

Retur av asylsøkjarar med avslag og tilbakevending for flyktningar, kan overførast, vert redusert med

16 100 000

frå kr 134 661 000 til kr 118 561 000

73

Vern av flyktningar utanfor Noreg mv., støttetiltak, kan nyttast under kap. 821 post 60, vert auka med

3 600 000

frå kr 6 741 000 til kr 10 341 000

491

Utlendingsnemnda

21

Særskilde driftsutgifter, nemndbehandling, vert redusert med

2 000 000

frå kr 13 926 000 til kr 11 926 000

Inntekter

3490

Utlendingsdirektoratet

1

Retur av asylsøkjarar med avslag og tilbakevending for flyktningar, ODA-godkjende utgifter, vert redusert med

16 100 000

frå kr 122 136 000 til kr 106 036 000

4

Statlege mottak, ODA-godkjende utgifter, vert auka med

138 820 000

frå kr 913 515 000 til kr 1 052 335 000

6

Gjenbusetting av flyktningar – støttetiltak, ODA-godkjende utgifter, vert auka med

3 600 000

frå kr 6 741 000 til kr 10 341 000