Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Vedta endringer i statsbudsjettet 2013 under Justis- og beredskapsdepartementet

Forslaget ble vedtatt 17. desember 2013 10:13

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

enstemmig vedtatt

Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b

ikke til stede

Råtekst fra Stortinget

I statsbudsjettet for 2013 vert det gjort følgjande endringar:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

456

Direktoratet for naudkommunikasjon

1

Driftsutgifter, vert redusert med

25 183 000

frå kr 341 119 000 til kr 315 936 000

45

Større utstyrsinnkjøp og vedlikehald, kan overførast, vert redusert med

295 000 000

frå kr 900 137 000 til kr 605 137 000

Inntekter

3456

Direktoratet for naudkommunikasjon

1

Brukerbetaling, vert redusert med

3 063 000

frå kr 79 009 000 til kr 75 946 000

2

Variable refusjonar, vert redusert med

183 000

frå kr 55 200 000 til kr 55 017 000