Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Vedta endringer i statsbudsjettet 2013 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Forslaget ble vedtatt 17. desember 2013 10:14

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

enstemmig vedtatt

Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b

ikke til stede

Råtekst fra Stortinget

I statsbudsjettet for 2013 blir det gjort følgjande endringar:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

820

Integrerings- og mangfaldsdirektoratet

1

Driftsutgifter, blir redusert med

200 000

frå kr 181 049 000 til kr 180 849 000

821

Busetjing av flyktningar og tiltak for innvandrarar

60

Integreringstilskot, kan overførast, blir redusert med

23 839 000

frå kr 5 024 400 000 til kr 5 000 561 000

61

Særskilt tilskot ved busetjing av einslege, mindreårige flyktningar, overslagsløyving, blir redusert med

17 483 000

frå kr 358 152 000 til kr 340 669 000

822

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar

60

Tilskot til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar, blir auka med

20 375 000

frå kr 1 733 179 000 til kr 1 753 554 000

823

Kontaktutvalet mellom innvandrarar og myndigheitene

1

Driftsutgifter, blir auka med

700 000

frå kr 6 691 000 til kr 7 391 000

Inntekter

3821

Busetjing av flyktningar og tiltak for innvandrarar

1

Integreringstilskot for overføringsflyktningar, ODA-godkjende utgifter, blir redusert med

3 695 000

frå kr 89 860 000 til kr 86 165 000

2

Særskilt tilskot ved busetjing av einslege, mindreårige flyktningar, ODA-godkjende utgifter, blir redusert med

650 000

frå kr 31 551 000 til kr 30 901 000

3822

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar

1

Norskopplæring i mottak, ODA-godkjende utgifter, blir auka med

11 882 000

frå kr 125 592 000 til kr 137 474 000