Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Vedta endringar i statsbudsjettet 2013 under Samferdselsdepartementet

Forslaget ble vedtatt 17. desember 2013 10:12

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte mot

Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b

ikke til stede

Råtekst fra Stortinget

I statsbudsjettet for 2013 blir det gjort følgjande endringar:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

1320

Statens vegvesen:

23

Drift og vedlikehald av riksvegar, trafikant- og køyretøytilsyn m.m., kan overførast, kan nyttast under post 29, post 30, post 31 og post 72,blir auka med

103 000 000

frå kr 8 854 500 000 til kr 8 957 500 000

30

Riksveginvesteringar, kan overførast, kan nyttast under post 23, post 29, post 31 og post 72, blir auka med

497 000 000

frå kr 9 200 800 000 til kr 9 697 800 000

1331

Infrastrukturfond:

(NY)

95

Innskot av fondskapital, blir løyvd med

10 000 000 000

1350

Jernbaneverket:

23

Drift og vedlikehald, kan overførast, kan nyttast under post 30, blir auka med

150 000 000

frå kr 5 186 700 000 til kr 5 336 700 000

1355

Baneservice AS:

(NY)

95

Eigenkapital, blir løyvd med

30 000 000

1370

Posttenester:

70

Kjøp av post- og banktenester, blir auka med

126 700 000

frå kr 353 000 000 til kr 479 700 000

1380

Post- og teletilsynet:

1

Driftsutgifter, blir redusert med

4 800 000

frå kr 165 190 000 til kr 160 390 000

Inntekter

4355

Baneservice AS:

(NY)

71

Tilbakebetaling av tilskot til restruktureringsforpliktingar, blir løyvd med

16 221 000

4380

Post- og teletilsynet:

1

Diverse gebyr, blir redusert med

7 510 000

frå kr 154 400 000 til kr 146 890 000

51

Frå reguleringsfondet, blir auka med

4 000 000

frå kr 10 000 000 til kr 14 000 000