Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Gi bestillingsfullmakter

Forslaget ble vedtatt 17. desember 2013 10:13

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

enstemmig vedtatt

Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b

ikke til stede

Råtekst fra Stortinget

Bestillingsfullmakt


Stortinget samtykkjer i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2013 kan bestille varer utover gitt løyving, men slik at samla ramme for nye bestillingar og gammalt ansvar ikkje overstig følgjande beløp:

Kap.

Post

Formål

Samla ramme

441

Oslo politidistrikt

1

Driftsutgifter

25 mill. kroner