Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Vedta endringer i statsbudsjettet 2013 under Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Forslaget ble vedtatt 17. desember 2013 10:14

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

enstemmig vedtatt

Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b

ikke til stede

Råtekst fra Stortinget

I statsbudsjettet for 2013 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

1500

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

3 000 000

fra kr 45 931 000 til kr 48 931 000

1520

Departementenes servicesenter

1

Driftsutgifter, nedsettes med

1 640 000

fra kr 627 931 000 til kr 626 291 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med

15 000 000

fra kr 73 420 000 til kr 88 420 000

1560

Direktoratet for forvaltning og IKT

22

Betaling av eID til private leverandører, nedsettes med

1 094 000

fra kr 6 737 000 til kr 5 643 000

1580

Byggeprosjekter utenfor husleieordningen

36

Kunstnerisk utsmykking, kan overføres, forhøyes med

1 500 000

fra kr 13 840 000 til kr 15 340 000

1581

Eiendommer til kongelige formål

30

Større rehabiliteringsprosjekter, kan overføres, forhøyes med

8 000 000

fra kr 75 440 000 til kr 83 440 000

1584

Eiendommer utenfor husleieordningen

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med

1 000 000

fra kr 28 500 000 til kr 29 500 000

2445

Statsbygg

24

Driftsresultat

193 026 000

1 Driftsinntekter

-3 747 018 000

2 Driftsutgifter

2 265 398 000

3 Avskrivninger

692 000 000

4 Renter av statens kapital

81 300 000

5 Til investeringsformål

924 594 000

6 Til reguleringsfondet

-23 248 000

30

Prosjektering av bygg, kan overføres, forhøyes med

36 700 000

fra kr 148 100 000 til kr 184 800 000

32

Prosjektering og igangsetting av kurantprosjekter, kan overføres, forhøyes med

100 000 000

fra kr 178 900 000 til kr 278 900 000

34

Videreføring av kurantprosjekter, kan overføres, forhøyes med

40 000 000

fra kr 624 448 000 til kr 664 448 000

Inntekter

4520

Departementenes servicesenter

2

Ymse inntekter, nedsettes med

2 200 000

fra kr 21 932 000 til kr 19 732 000