Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Vedta endringer i statsbudsjettet 2013 under Kommunal- og regionaldepartementet

Forslaget ble vedtatt 17. desember 2013 10:15

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

enstemmig vedtatt

Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b

ikke til stede

Råtekst fra Stortinget

I statsbudsjettet for 2013 blir det gjort følgjande endringar:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

571

Rammetilskudd til kommuner

64

Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 572 post 64, nedsettes med

36 300 000

fra kr 2 175 000 000 til kr 2 138 700 000

575

Ressurskrevende tjenester

60

Toppfinansieringsordning, overslagsbevilgning, forhøyes med

511 125 000

fra kr 5 850 000 000 til kr 6 361 125 000

582

Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg og kirkebygg

60

Rentekompensasjon – skole- og svømmeanlegg, kan overføres, forhøyes med

29 200 000

fra kr 439 700 000 til kr 468 900 000

61

Rentekompensasjon – kirkebygg, kan overføres, nedsettes med

11 200 000

fra kr 49 200 000 til kr 38 000 000

586

Tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser

63

Tilskudd til kompensasjon for utgifter til renter og avdrag, forhøyes med

19 000 000

fra kr 1 013 900 000 til kr 1 032 900 000

64

Investeringstilskudd, kan overføres, nedsettes med

330 600 000

fra kr 847 800 000 til kr 517 200 000

2412

Husbanken

90

Lån fra Husbanken, overslagsbevilgning, nedsettes med

2 815 000 000

fra kr 20 645 000 000 til kr 17 830 000 000

Inntekter

5312

Husbanken

90

Avdrag, nedsettes med

570 000 000

fra kr 10 006 000 000 til kr 9 436 000 000