Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Vedta endringer i statsbudsjettet 2013 under Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Forslaget ble vedtatt 16. desember 2013 13:14

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

I statsbudsjettet for 2013 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

1

H.M. Kongen og H.M. Dronningen

50

Det kongelige hoff, forhøyes med

2 000 000

fra kr 158 606 000 til kr 160 606 000