Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Legge Meld. St. 5 - 18 ved protokollen

Forslaget ble vedtatt 16. desember 2013 13:12

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

Meld. St. 5 (2013–2014), Meld. St. 6 (2013–2014), Meld. St. 7 (2013–2014), Meld. St. 8 (2013–2014), Meld. St. 9 (2013–2014), Meld. St. 10 (2013–2014), Meld. St. 11 (2013–2014), Meld. St. 13 (2013–2014), Meld. St. 14 (2013–2014), Meld. St. 15 (2013–2014), Meld. St. 16 (2013–2014), Meld. St. 17 (2013–2014), Meld. St. 18 (2013–2014) vedlegges protokollen.