Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Gi fullmakt til overskridelser

Forslaget ble vedtatt 16. desember 2013 13:13

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

Fullmakt til å inngå forplikting ut over gitt løyving