Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Gi merinntektsfullmakter

Forslaget ble vedtatt 16. desember 2013 13:13

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

Meirinntektsfullmakter