Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

La Miljøverndepartementet omdisponere inntil 13 mill. kroner på utvalgte poster

Forslaget ble vedtatt 16. desember 2013 13:13

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

Stortinget samtykker i at Miljøverndepartementet kan omdisponere inntil 13 mill. kroner mellom kap. 1465 Statens kartverk, arbeid med tinglysning og nasjonal geografisk infrastruktur, post 1 Driftsutgifter og post 21 Spesielle driftsutgifter, og kap. 2465 Statens kartverk, post 45 Større utstyrsinnkjøp og vedlikehold.