Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Vedta endringer i statsbudsjettet 2013 under Miljøverndepartementet

Forslaget ble vedtatt 16. desember 2013 13:13

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

I statsbudsjettet for 2013 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

1420

Miljødirektoratet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

2 500 000

fra kr 748 963 000 til kr 751 463 000

75

Utbetaling av pant for bilvrak, overslagsbevilgning, forhøyes med

63 500 000

fra kr 313 820 000 til kr 377 320 000

1465

Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur

1

Driftsutgifter, forhøyes med

2 476 000

fra kr 226 187 000 til kr 228 663 000

Inntekter

4420

Miljødirektoratet

4

Gebyrer, forurensningsområdet, forhøyes med

2 500 000

fra kr 33 259 000 til kr 35 759 000

7

Gebyrer, kvotesystemet, forhøyes med

5 800 000

fra kr 10 600 000 til kr 16 400 000

4465

Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur

1

Gebyrinntekter tinglysing, borettslag, forhøyes med

2 476 000

fra kr 59 000 000 til kr 61 476 000

2

Gebyrinntekter tinglysing, fast eiendom, forhøyes med

55 800 000

fra kr 604 000 000 til kr 659 800 000