Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Legge Meld. St. 4 (2013–2014) – om anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2012–2013 ved protokollen

Forslaget ble vedtatt 16. desember 2013 13:15

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

Meld. St. 4 (2013–2014) – om anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2012–2013 – vedlegges protokollen.