Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Legge Riksrevisjonens undersøkelse av de norske EØS-midlene ved protokollen

Forslaget ble vedtatt 16. desember 2013 13:14

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

Dokument 3:15 (2012–2013) – om Riksrevisjonens undersøkelse av de norske EØS-midlene – vedlegges protokollen.