Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Legge Riksrevisjonens undersøkelse av tilskudd til naturmangfold og friluftsliv ved protokollen

Forslaget ble vedtatt 16. desember 2013 13:13

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

Dokument 3:13 (2012–2013) – om Riksrevisjonens undersøkelse av tilskudd til naturmangfold og friluftsliv – vedlegges protokollen.