Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Legge Riksrevisjonens undersøkelse av tilskuddsforvaltningen i Norsk kulturråd ved protokollen

Forslaget ble vedtatt 16. desember 2013 13:14

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

Dokument 3:12 (2012–2013) – Riksrevisjonens undersøkelse av tilskuddsforvaltningen i Norsk kulturråd – vedlegges protokollen.