Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Vedlegge Riksrevisjonens undersøkelse av om offentlige tiltak utredes på en tilfredsstillende måte, protokollen

Forslaget ble vedtatt 16. desember 2013 13:14

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

Dokument 3:10 (2012–2013) – Riksrevisjonens undersøkelse av om offentlige tiltak utredes på en tilfredsstillende måte – vedlegges protokollen.