Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Vedlegge Riksrevisjonens undersøking av Navs forvaltning av tilretteleggingsgarantien til protokollen

Forslaget ble vedtatt 16. desember 2013 13:13

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

Dokument 3:9 (2012–2013) – Riksrevisjonens undersøking av Navs forvaltning av tilretteleggingsgarantien – vedlegges protokollen.