Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Vedta statsbudsjettet for 2014 under Utenriksdepartementet

Forslaget ble vedtatt 13. desember 2013 10:57

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

enstemmig vedtatt

Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b

ikke til stede

Råtekst fra Stortinget

På statsbudsjettet for 2014 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

100

Utenriksdepartementet

90

Lån til norske borgere i utlandet

360 000

161

Næringsutvikling

95

NORFUND - grunnfondskapital ved investeringer i utviklingsland

922 500 000

614

Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

90

Utlån, overslagsbevilgning

18 400 000 000

732

Regionale helseforetak

91

Opptrekksrenter for lån tom. 2007, overslagsbevilgning

2 500 000

1331

Infrastrukturfond

95

Innskudd av fondskapital

20 000 000 000

1825

Energiomlegging, energi- og klimateknologi

95

Kapitalinnskudd

5 000 000 000

1826

Statnett SF

90

Innskuddskapital

3 250 000 000

2410

Statens lånekasse for utdanning

90

Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning

21 797 935 000

2412

Husbanken

90

Lån fra Husbanken, overslagsbevilgning

19 913 000 000

2421

Innovasjon Norge

90

Lån fra statskassen til utlånsvirksomhet, overslagsbevilgning

41 750 000 000

2426

SIVA SF

90

Lån, overslagsbevilgning

100 000 000

2429

Eksportkreditt Norge AS

90

Utlån

19 500 000 000

Totale utgifter

150 636 295 000

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Inntekter

3100

Utenriksdepartementet

90

Tilbakebetaling av nødlån fra utlandet

318 000

3560

Sametinget

95

Fondskapital Samefolkets fond

75 000 000

3567

Nasjonale minoriteter

95

Fondskapital Romanifolket/taternes kulturfond

75 000 000

3614

Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

90

Tilbakebetaling av lån

10 000 000 000

3732

Regionale helseforetak

90

Avdrag på investeringslån t.o.m. 2007

676 000 000

3928

Marin forskning og utvikling

90

Tilbakebetaling lån fra Nofima

4 284 000

3950

Forvaltning av statlig eierskap

96

Salg av aksjer

25 000 000

97

Salg av EWOS

1 800 000 000

4162

Statskog SF – forvaltning av statlig eierskap

90

Avdrag på lån

50 000 000

4312

Oslo Lufthavn AS

90

Avdrag på lån

444 400 000

4322

Svinesundsforbindelsen AS

90

Avdrag på lån

25 000 000

4840

CO2-håndtering

95

Fondskapital

2 000 000 000

5310

Statens lånekasse for utdanning

90

Redusert lån og rentegjeld

8 253 202 000

93

Utdanningslån

5 200 318 000

5312

Husbanken

90

Avdrag

10 557 000 000

5325

Innovasjon Norge

90

Avdrag på utestående fordringer

42 200 000 000

91

Tilbakeført kapital, såkornfond

10 000 000

5326

SIVA SF

90

Avdrag på utestående fordringer

100 000 000

5329

Eksportkreditt Norge AS

90

Avdrag på utestående fordringer

6 350 000 000

5341

Avdrag på utestående fordringer

95

Avdrag på lån til andre stater

300 000

5460

Garanti-instituttet for eksportkreditt

91

Avdrag på lån til byggelånsgarantiordningen

100 000

5999

Statslånemidler

90

Lån

62 790 373 000

Totale inntekter

150 636 295 000

Relaterte forslag