Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Vedta poster på Statsbudsjettett 2014

Forslaget ble vedtatt 13. desember 2013 10:57

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

enstemmig vedtatt

Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b

ikke til stede

Råtekst fra Stortinget

På statsbudsjettet for 2014 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Inntekter

5611

Aksjer i NSB AS

85

Utbytte

260 000 000

5616

Kommunalbanken AS

85

Aksjeutbytte

357 000 000

5618

Aksjer i Posten Norge AS

85

Utbytte

217 000 000

5622

Aksjer i Avinor AS

85

Utbytte

478 000 000

5625

Renter og utbytte fra Innovasjon Norge

80

Renter på lån fra statskassen

320 000 000

81

Rentemargin, innovasjonslåneordningen

5 000 000

85

Utbytte, lavrisikolåneordningen

17 400 000

86

Utbytte fra investeringsfond for Nordvest-Russland og Øst-Europa

500 000

5631

Aksjer i AS Vinmonopolet

85

Statens overskuddsandel

30 000 000

86

Utbytte

2 000

5651

Aksjer i selskaper under Landbruks- og matdepartementet

85

Utbytte

5 000 000

5652

Statskog SF – renter og utbytte

80

Renter

4 700 000

85

Utbytte

121 000 000

5656

Aksjer i selskaper under NFDs forvaltning

85

Utbytte

11 219 453 000

5685

Aksjer i Statoil ASA

85

Utbytte

14 421 000 000

5692

Utbytte av statens kapital i Den nordiske investeringsbank

85

Utbytte

77 200 000

5693

Utbytte av aksjer i diverse selskaper mv.

85

Utbytte fra Folketrygdfondet

1 100 000

Totale inntekter

27 534 355 000

Relaterte forslag