Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Endre kontorstruktur i Direktoratet for økonomistyring

Forslaget ble ikke vedtatt 13. desember 2013 10:57

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte for

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte mot

Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b

ikke til stede

Råtekst fra Stortinget

Forslag om endret kontorstruktur i Direktoratet for økonomistyring

Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget i revidert nasjonalbudsjett når det gjelder forslaget om endret kontorstruktur i Direktoratet for økonomistyring, der kombinasjonen av en effektivisering av direktoratet og en opprettholdelse av en desentralisert kontorstruktur vurderes særskilt.

Relaterte forslag