Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Vedta Statsbudsjettet for 2014 under Finansdepartementet

Forslaget ble vedtatt 13. desember 2013 10:55

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

enstemmig vedtatt

Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b

ikke til stede

Råtekst fra Stortinget

På statsbudsjettet for 2014 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

1600

Finansdepartementet

1

Driftsutgifter

316 400 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

55 400 000

70

Forskning og allmennopplysning om finansmarkedet

12 600 000

1602

Finanstilsynet

1

Driftsutgifter

327 500 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

12 300 000

1605

Direktoratet for økonomistyring

1

Driftsutgifter

337 911 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

8 400 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

19 900 000

1608

Tiltak for å styrke statlig økonomi- og prosjektstyring

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

17 000 000

1610

Toll- og avgiftsetaten

1

Driftsutgifter

1 507 500 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

64 900 000

1618

Skatteetaten

1

Driftsutgifter

4 541 400 000

21

Spesielle driftsutgifter

167 200 000

22

Større IT-prosjekter, kan overføres

298 800 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

104 400 000

70

Tilskudd

3 000 000

1620

Statistisk sentralbyrå

1

Driftsutgifter

524 900 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

208 300 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

10 200 000

1632

Kompensasjon for merverdiavgift

61

Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, overslagsbevilgning

19 800 000 000

72

Tilskudd til private og ideelle virksomheter, overslagsbevilgning

1 690 000 000

1634

Statens innkrevingssentral

1

Driftsutgifter

282 500 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

16 500 000

1638

Salg av klimakvoter

1

Driftsutgifter, kan overføres

3 700 000

1645

Statens finansfond

70

Tilskudd til drift

3 000 000

1650

Statsgjeld, renter mv.

1

Driftsutgifter

33 000 000

89

Renter og provisjon mv. på innenlandsk statsgjeld, overslagsbevilgning

10 725 600 000

Totale utgifter

41 092 311 000

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Inntekter

4600

Finansdepartementet

2

Diverse refusjoner

1 000 000

4602

Finanstilsynet

3

Prospektkontrollgebyrer

10 000 000

86

Vinningsavståelse og overtredelsesgebyr

500 000

4605

Direktoratet for økonomistyring

1

Økonomitjenester

45 900 000

4610

Toll- og avgiftsetaten

1

Særskilt vederlag for tolltjenester

6 200 000

2

Andre inntekter

2 500 000

3

Refunderte pante- og tinglysingsgebyr

2 000 000

4

Diverse refusjoner

3 200 000

11

Gebyr på kredittdeklarasjoner

20 000 000

85

Overtredelsesgebyr – valutadeklarering

6 000 000

4618

Skatteetaten

1

Refunderte utleggs- og tinglysingsgebyr

82 000 000

2

Andre inntekter

25 800 000

5

Gebyr for utleggsforretninger

28 000 000

7

Gebyr for bindende forhåndsuttalelser

1 500 000

85

Overtredelsesgebyr

100 000

4620

Statistisk sentralbyrå

1

Salgsinntekter

300 000

2

Oppdragsinntekter

208 300 000

85

Tvangsmulkt

10 000 000

4634

Statens innkrevingssentral

2

Refusjoner

41 400 000

85

Misligholdte lån i Statens lånekasse for utdanning

240 000 000

86

Bøter, inndragninger mv.

1 300 000 000

87

Trafikantsanksjoner

70 000 000

88

Forsinkelsesgebyr, Regnskapsregisteret

200 000 000

4638

Salg av klimakvoter

1

Salgsinntekter

539 600 000

5491

Avskrivning på statens kapital i statens forretningsdrift

30

Avskrivninger

858 018 000

5603

Renter av statens kapital i statens forretningsdrift

80

Renter av statens faste kapital

81 825 000

5605

Renter av statskassens kontantbeholdning og andre fordringer

80

Av statskassens foliokonto i Norges Bank

233 200 000

81

Av verdipapirer og bankinnskudd i utenlandsk valuta

300 000

82

Av innenlandske verdipapirer

1 579 500 000

83

Av alminnelige fordringer

30 000 000

84

Av driftskreditt til statsbedrifter

309 800 000

85

Renteinntekter fra bytteavtaler mv.

790 300 000

86

Renter av lån til andre stater

200 000

87

Renteinntekter mv. fra Statens finansfond

7 800 000

89

Garantiprovisjon

40 100 000

Totale inntekter

6 775 343 000

Relaterte forslag