Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Vedta de rødgrønnes statsbudsjett mhp pensjonsfondet

Forslaget ble ikke vedtatt 13. desember 2013 10:55

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte for

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte mot

Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b

ikke til stede

Råtekst fra Stortinget

Statens pensjonsfond utland

I

På statsbudsjettet for 2014 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

2800

Statens pensjonsfond utland

50

Overføring til fondet

314 129 000 000

Totale utgifter

314 129 000 000

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Inntekter

5800

Statens pensjonsfond utland

50

Overføring fra fondet

133 091 675 000

Totale inntekter

133 091 675 000

Relaterte forslag