Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Vedta bevilgninger i statsbudsjettet for 2014 under Nærings- og fiskeridepartementet

Forslaget ble vedtatt 11. desember 2013 17:31

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte mot

Medium_6e29b5725c792b979baba826b024ee7b

ikke til stede

Råtekst fra Stortinget

På statsbudsjettet for 2014 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

917

Fiskeridirektoratet

1

Driftsutgifter

361 380 000

21

Spesielle driftsutgifter

7 780 000

919

Diverse fiskeriformål

60

Tilskudd til kommuner

180 000 000

71

Sosiale tiltak, kan overføres

2 070 000

72

Tilskudd til sikkerhetsopplæring for fiskere

7 000 000

74

Erstatninger, kan overføres

2 140 000

75

Tilskudd til næringstiltak i fiskeriene, kan overføres

39 000 000

79

Informasjon ressursforvaltning, kan overføres

930 000

Totale utgifter

600 300 000

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Inntekter

3917

Fiskeridirektoratet

1

Refusjoner og diverse inntekter

109 000

5

Saksbehandlingsgebyr

17 274 000

6

Forvaltningssanksjoner

932 000

13

Inntekter vederlag oppdrettskonsesjoner

450 000 000

22

Inntekter ordningen fiskeforsøk og veiledning

7 790 000

Totale inntekter

476 105 000

Relaterte forslag